jelleggörbe

bemenetek

A kívánt hőmérsékletet beállíthatjuk az analóg T bemenettel. A kért hőmérséklete továbbá beállíthatjuk egy virtuális bemenettel vagy akár egy időzítővel. Az aktuális mért hőmérsékletet a szobában elhelyezett hőmérő biztosítja, amelyet az analóg AI bemenetre kell kötni.

A Dis bemenetet aktiválva a bemenetek nem elérhetők, ami azt jelenti, hogy az utolsó kért értéket tárolja. Minden további módosítás a beállított hőmérsékletre tiltva lesz. Ezt használhatjuk pl gyerekzárként.

paraméterek

Az S paramétert használjuk a fűtési rendszer gradiensének állítására. Ezt a paramétert muszáj beállítani minden fűtési rendszernél.

Padlófűtés: 0,25-0,5

Panel radiátor: 1,26-1,33

DIN 4703 nak megfelelő fűtések: 1,3

Konvekciós fűtés: 1,25-1,45

Az N paraméter módosítja a jelleggörbe eltolását. Ez lehetővé teszi hogy növeljük a kért előremenő víz hőmérsékletet a N paraméter értékével.

A Min és Max paraméterek beállítják az előremenő vízhőmérséklet minimumát és maximumát.

kimenetek

Az AQ analóg kimenet kiadja a kért előremenő vízhőmérsékletet. Hőmérséklet kompenzáláshoz aktiváljuk a Dis bemenetet, ezután az AQ kimenet AI-t és a paramétereket veszi alapul. A Q kimenet egy digitális hiba kimenet ami ekkor aktiválódik:

·         A külső hőmérséklet meghaladja a szoba hőmérsékletét

·         A szoba hőmérsékletet meghaladja a külső hőmérsékletet több mint 80 °C-al, ha a szobahőmérséklet 20°C és a külső hőmérséklet nem eshet -60°C alá, különben a hiba kimenet aktív lesz és a maximális előremenő vízhőmérséklet lesz a kimeneten.