shift register

Minden Tr bemenetre érkező aktiválás hatására a D bementre érkező jel értékét menti el az első vagy az utolsó bitre, és a többi értéket tovább tolja.

A Dir bemenetre érkező jel állítja az eltolás irányát. ha a Dir aktív, akkor a bitek egyel lejjebb fognak ugrani, tehát az első bit el fog tűnni és az új érték az utolsó bit helyre lesz rögzítve. Ha a Dir nem aktív a bitek felfelé lesznek eltolva, tehát az utolsó bit fog eltűnni és az új érték az első bit helyre lesz rögzítve.

A bit tároló B paramétere kiválasztja, hogy a bit tároló melyik értéke jelenjen meg a Q kimeneten.

shift register.PNG